Общи условия
Марки
 
Кошница
0 артикула
 
Сподели
| More
 
Новини

Любителите на бродерията, вече могат да намерят първите гоблени в магазина … още

Защо да се регистрирате?!

    * Регистрацията е безплатна … още

 

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на интернет страницата www.bonsai-bg.com/eshop


I. Общи разпоредби


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.bonsai-bg.com/eshop (наричана по-нататък “Сайтът”) преди да използвате този сайт. Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и „DIVIDI ОНЛАЙН” (наричано по-нататък „DIVIDI ОНЛАЙН” или „Администраторът”), с който получавате правото да използвате услугите на Сайта при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този Сайт. „DIVIDI ОНЛАЙН” си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт и „DIVIDI ОНЛАЙН” като собственик и администратор на Сайта. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.


ІІ. Авторски права


Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на „DIVIDI ОНЛАЙН” и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на „DIVIDI ОНЛАЙН” и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Сайта за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на „DIVIDI ОНЛАЙН” е непозволено.


ІII. Общо описание на услугите


Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн поръчка на стоки и тяхното закупуване. Сайтът Ви предлага богат избор на стоки с подробно описание и снимков материал, както и да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.


IV. Конфиденциалност


„DIVIDI ОНЛАЙН” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „DIVIDI ОНЛАЙН” гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. „DIVIDI ОНЛАЙН” може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „DIVIDI ОНЛАЙН” на посочения адрес или e-mail за контакти.


V. Ограничаване на отговорността


„DIVIDI ОНЛАЙН” прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „DIVIDI ОНЛАЙН” не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. „DIVIDI ОНЛАЙН” не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. „DIVIDI ОНЛАЙН” не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.


VI. Регистрация


За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят трябва:

1. Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Сайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, администраторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.


2. Да е получил на посочения от Потребителя електронен адрес потвърждаване на регистрацията от „DIVIDI ОНЛАЙН”.


VII. Поръчване на стоки чрез Сайта. Цена и начин на плащане


1. Начинът за поръчване на стоки, предлагани на Сайта, можете да откриете в раздела „Как да поръчам” на Сайта.


2. Цената на Вашата поръчка включв:

  • Цената на избраните от Вас стоки в български лева с включен ДДС за един брой, освен ако изрично не е упонемато противното;
  • Митнически такси (в случай, че има такива).

3. Плащането на цената се осъществява в брой - при получаване на доставката чрез наложен платеж директно на куриера, извършил доставката;


VIII. Доставка


1. Заявената за покупка стока се доставя, чрез куриер на посочения от Потребителя адрес за доставка, освен в събота и неделя и официалните празници, когато поръчки не се доставят. При натоварване на куриерската мрежа е възможно забавяне на доставката, за което „DIVIDI ОНЛАЙН” не носи отговорност. Цената на доставката се определя от тарифата на избрания от Вас куриер.


2. Предаване на стоката

Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „DIVIDI ОНЛАЙН” се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. При получаване на доставката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.


3. Предаване на документите, съпътстващи стоката

При получаване на поръчаната стока Вие получавате касова бележка, издадена от търговския обект, от който е закупена стоката и гаранционна карта на стоката, в случай че стоката има гаранция. „DIVIDI ОНЛАЙН” е само посредник при поръчка на стоки от търговските обекти на Сайта и не може да бъде отговорен за некоректно отношение от тяхна страна. „DIVIDI ОНЛАЙН” не носи отговорност за качеството на закупените стоки. Гаранцията на стоките е валидна на територията на Република България.


IX. Промяна на поръчката. Връщане на закупена стока


1. Ако доставената стока не отговаря на Вашия размер, може да бъде доставен друг размер, ако има в наличност в търговския обект, от който е закупена стоката, или да бъде заменена за друга стока, предлагана от този търговски обект на същата стойност. Разноските по връщането на стоката и новата доставка са за сметка на Потребителя.

2. Закупена стока може да бъде върната в срок от 7 (седем) работни дни от получаването й, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл. 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.


X. Приложимо право


Използването на Сайта, както и тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, се урежда в съответствие с приложимите български закони.