0899 86 97 21 , , vilhemov,


Който се интересува от това занимание, обмяна на опит и знания може да пише. Да направим заедно така, това изкуство да придобие широка популярност в страната.


Използвани са информация и материали от книгите:

"Бонсаите", превод от френски Георги Димов на издателство "Земиздат"
"Бонсаи за дома, за балкона", превод от немски Радка Андреева на издателска къща "Емас"
"Дендрология", доц. Стефан Илиев Юруков, Издателска къща при Лесотехнически университет