Оформяне на клоните


За да се придаде някаква специална форма на стъблото, корените и клоните, необходима е опора, наречена арматура. Най-често за арматура се използува електрически проводник с пластмасова изолация. За да огънете стъбло или клон, навийте телта като спирала, като започвате отдолу нагоре. Най-напред забодете края на телта в почвата и започнете да я увивате стегнато нагоре. Ако желаете по-малка извивка, отделните спирали трябва да се нави ват по-нарядко. И обратно, ако целите по-силна извивка, спиралите трябва да са по-нагъсто.
Ако искате да получите много голямо изкривяване, огъвайте бонсая, като го потопите във вода. Ако пък клонът е дебел и не се поддава лесно на огъване, използувайте две успоредни медни жици и стягайте по-силно, като образувате по-гъсти спирали.


Огъване на клон.

Дръжте клона с двете ръце и с приближени палци. Огъването се прави със силен натиск на двете ръце. Тънките клонки по краищата на дръвчето се огъват с тънка и жилава тел (използува се в цветарските магазини, за да се поддържат стъблата на цветята в изправено положение). Арматурата се поставя преди началото на вегетационния период - тогава клоните се виждат по- добре. Арматурата на тънките клони трябва да се задържи по-дълго време, отколкото на. дебелите клони. Необходими са пет до шест месеца, за да може клонът да се развива в желаната форма.


Премахване на медната тел.

Арматурата от медна тел трябва да се премахне, преди да се е врязала в кората и да е наранила дървесината. За целта тя трябва да се развие в обратна посока,т. е. отгоре надолу. Понякога се налага телта да се реже успоредно с развиването и, за да не се закачи и да отчупи някое клонче. Не е желателно да се пресажда дръвче, чиито клони са пристегнати наскоро с медна тел - това ще му причини допълнително натоварване.


Оформяне на клоните в равнина.

За целта не е необходима медна тел. Достатъчно е да преплетем клоните един в друг, когато са млади и гъвкави. Тази работа продължава в течение на цялото развитие на растението.
В Япония дървета в естествена среда, в близост до храмовете, се оформят като хоризонтални плоскости върху арматура от бамбукова решетка. Типичното за японците търпение и любов към природата им позволяват да ръководят развитието на такива дървета през целия им живот.