Подрязване на дръвчето


Най-напред един съвет: преди да вземете ножиците, поставете дръвчето на височината на очите си. Седнете за миг и го разгледайте от всички страни. Затворете очи и се опитайте да си представите естествената му форма. Възползувайте се от това, което ви подсказва самото дръвче. Висшето изкуство на бонсаите изисква да се придаде естествен вид на дръвчето, да се създаде илюзията, че то е поникнало в природата. Природата създава чудни форми. Човекът трябва да ги открие и ако е необходимо, да се намеси дискретно, за да се запази и да се подчертае общата форма на дръвчето.Цел на подрязването.То е необходимо, за да се придаде на дръвчето желаната форма, и след това тя да се запази. Избягва се прекаленото удължаване на клоните в нежелана посока.
Подрязването позволява също да се концентрира движението на соковете на дървото по главните клони, като по този начин се симулира надебеляването им. То спомага за образуването на странични пъпки, като създава по-хомогенно разклонение.
Подрязването на първоначалните клони е от важно значение за общата форма на дървото.


Съвети.Подрязвайте клоните, като .създавате лека, въздушна структура на короната. Премахвайте всички излишни клони - тези, които са твърде много на едно място, както и грозните клони.
На места дори оголвайте стъблото, за да може то да се изяви в общата композиция. Когато два клона растат срещуположно един на друг, отрежете единия, за да избегнете симетрията. Когато премахвате изцяло някой клон, отрязвайте го в основата, възможно най-близо до стъблото, за да не останат видими белези.


Почистване.Включва премахването на изсъхнали клони, на малките тресчици и счупените клони и др. Трябва да се почистват и младите леторасти, които се появяват в основата на разклоненията, както е при японския кедър.
След отрязва не на клон винаги намазвайте отреза с овощарска замазка, за да не изсъхне. По този начин никога няма да имате проблеми като изгниване и изсъхване.
Значението на подрязването е голямо: без него не би имало въобще бонсай!