Японски клен / Acer Palmatum
Закупен от разсадник през есента на 2011 година.


Царство: Растения - Plantae
Тип: Покритосеменни - Magnoliophyta
Клас: Двусемеделни - Magnoliopsida
Разред: Sapindales
Семейство: Сапиндови - Sapindaceae
Род: Явор - Acer
Вид: Японски клен - A. palmatum


Японският клен (Acer palmatum) е вид покритосеменни растения от семейство Сапиндови (Sapindaceae). Естественият му ареал включва Източна Азия - Япония, Корея, части от Китай, Монголия и Русия. Намира широко приложение в целия свят като декоративно растение с голям брой различни разновидности.