Обикновен глог / Crataegus monogyna Jacq
Това ямадори го придобих през есента на 2008г. Доста опити съм правил да се сдобия с глог. Надявам се да потръгне с този. Оформен в стил Мойоги /Moyogi/.


Кралство: Растения - Plantae
Тип: Покритосеменни - Magnoliophyta
Клас: Двусемеделни - Magnoliopsida
Разред: Rosales
Семейство: Розоцветни - Rosaceae
Род: Глог - Crataegus
Вид: Обикновен глог - C. monogyna


Глогът e листопадeн бодлив храст или дърво високо до 8 метра. Установен е в цялата страна между 0 и 1500 метра надморска височина.

Листата са последователни, 6-7 cm дълги, в очертание закръглени до широко ромбични в основата клиновидни, по-рядко закръглени, пересто наделени с 3-7 несиметрични, целокрайни или неравномерно остро назъбени дялове; отгоре лъскави, тъмнозелени, отдолу светлозелени.

Цветовете са 8-15 mm в диаметър, събрани в многоцветни щитовидни съцветия. Цъфти април-май.

Плодовете са червени, 6-8 mm в диаметър, широко яйцевидни или почти сферични с една костилка.