Бряст / Ulmus glabra Huds
Ямадори придобито през есента на 2009г.


Царство: Растения - Plantae
Тип: Покритосеменни - Magnoliophyta
Клас: Двусемеделни - Magnoliopsida
Разред: Rosales
Семейство: Брястови - Ulmaceae
Род: Бряст - Ulmus
Вид: Планински бряст - Ulmus glabra Huds


Планинския бряст e дърво високо до 40 м и около 1м диаметър. Коронота е съставена от много на брой възходящи странични клони и има широкояйцевидна форма. В млада възраст, д окъм 50 години, планинският бряст расте много бързо. Планинският бряст е сенкоиздръжлив вид, но при прекалено засенчване забавя силно растежа си. У нас се среща във всички планини. Както полския бряст, страда от "холандска болест". Предпочита богати почви, но е по-невсискателен към почвените условия от полския бряст. Освен чрез семена се размножава успешно и по вегетативен начин.

Кората е тъмносива, по-тънка от тази на полския бряст и надлъжно напукана. Младите клонки са сравнително дебели и са покрити с власинки. На цвят те са масленозелени или червено-кафяви.

Листата са прости, по-едри от листата на полския бряст. По форма листата са широкоелипсовидни или обратнояйцевидни. Те са с леко асиметрична основа, заострен връх и остро, двойно или тройно назъбена периферия. Листата по буйно растящите клонки често формират три върха. Горната повърхност е покрита с четинести власинки, а долната е овласена по жилките. Листната дръжка е много къса (около 5мм.) и също е покрита с власинки.