Келяв габър / Carpinus orientalis
Отглеждан като бонсай от есента на 2012г. Взет е от скалистите поляни между селата Драговищица и Градец. Височината му е 90 см. Голяма част от естествената му красота е запазена въпреки височината отнесена към дебелината на стъблото.


Царство: Растения - Plantae
Тип: Покритосеменни - Magnoliophyta
Клас: Двусемеделни - Magnoliopsida
Разред: Букоцветни - Fagales
Семейство: Брезови - Betulaceae
Род: Габър - Carpinus
Вид: Келяв габър - Carpinus orientalis


Келявият габър е дребно дърво или храст с височина до 12 м. Среща се по сухи каменисти места в долния и среден планински пояс до 900 м надморска височина.

Почвите върху които бялата бреза се развива най-добре, са сиви горски и кафяви горски почви.

Стъблото му е криво и ребристо, с гладка, оловносива на цвят кора.

Листата му са с дължина от 2 до 5 cм, са забележимо по-дребни от тези на обикновения габър. По ръба те са двойно назъбени, отгоре са тъмнозелени и лъскави, а отдолу - светлозелени. Формата им е яйцевидна. Плодната люспа напомня малък асиметричен лист.