Размножаване на бонсаите


Размножаване чрез семена (нагледно)


Размножаването чрез семена е начинът за получаване на най-голям брой бонсаи. Чрез семена е възможно да се получат всички желани форми. Нещо повече, този начин за размножаване позволява да се знае точната възраст на дърветата. Единственото неудобство е дългото време за получаването на един бонсаи.

Започнете още от есента, като използвате вашите разходки из гората, за да събирате паднали семена. Тези които бързо покълват, се засяват веднага.

Някои семена имат твърда обвивка и понякога са необходими две години, за да покълнат. За да се осигури покълването им, се прибягва до стратификация. За целта се използва щайга или цветарник. Нареждат се дренаж и речен пясък, разпръскват се семената и си покриват със тънък слой пясък, който трябва да се поддържа умерено влажен. Поставя се на завет и сянка или в неотопляем парник.


Размножаване чрез резници (нагледно)


В сравнение с размножаването чрез семена това е един по-бърз начин за получаване на бонсаи, който позволява да се спестят няколко години. Главното му предимство е, че лесно се изпълнява.

Почти всички дървета могат да бъдат размножени чрез резници.


Резниците се избират от здрави и силни бонсаи или дървета без болести и паразити. Получават се, като се отреже върхът или средни участъци на стъблата или клоните.

Най-подходящо за вземането на резници са пролетта и есента. Пролетта, когато започва сокодвижението и пъпките набъбват. Резниците се вземат в края на февруари или началото на март в зависимост от настъпването на сезона.

Взетите през пролетта резници по-лесно понасят зимата и по бързо растат на следващата пролет.

Началото на есента е най-подходящия сезон за вечнозелените растения - смърч, хвойна и др. Сезонът е подходящ за вкореняване на резници, тъй като е едновременно топъл и влажен.


Присаждане (нагледно)


С присадките се създават много красиви бонсаи, особено ако се търсят странни форми или необичайни оцветявания. Но главното предназначение на присаждането е да се поправят недостатъците в развитието на бонсаите.

Най-подходящото време за присаждане е началото на пролетта, когато започва сокодвижението и пъпките не са се още развили.

Вечнозелените дървета се присаждат в края на февруари и началото на март. За дърветата с опадащи листа обикновено се изчаква до средата на март или началото на април.

При бонсаите се практикува основно три вида присаждания: на кози крак, на страничен зарез, чрез копулация.


Пристягане на дръвчето (нагледно)


Пристягането позволява да се направи бонсай за относително по-кратко време в сравнение с другите начини на размножаване. То има и други приложения: позволява да се спаси повреден бонсай или растение с оголена основа.

Пристягането на участък от ствола точно под някое разклонение позволява да се създадат бонсаи в стила "няколко стъбла на едно дърво".