Редовно подрязване за запазване на формата


Подрязването на краищата на клоните благоприятствува за разклоняването. То трябва да започне много рано и да се прави редовно. По този начин се допринася значително за миниатюризацията на дръвчето. Честотата на подрязването зависи от бързината на растежа на клоните. При някои видове, като хвойната и японския кедър, подрязването трябва да се прави без прекъсване.
След зимното подрязване на дървото началната му форма е груба. Направете първото подрязване за разклоняване близо до местата на предишното рязане, като следвате един въображаем кръг. Така постепенно ще доуточните формата на бонсая. След това просто ще следвате полученото трасе, като премахвате редовно младите леторасти, израснали извън въображаемия кръг. Тази операция се прави с ножица или нокът. За да се избегне почерняването на краищата на подрязаните части, трябва да се работи само с нокът специално при криптомерията и хвойната.


Подрязване на иглолистните видове.

Извършва се веднъж годишно през юни. Използуват се ножици. Връхчетата се скъсяват с 1/3, 2/3 или изцяло според желаната дължина. За да се развива дръвчето хармонично, подрязвайте всяко клонче на същата дължина. Тази операция продължава доста дълго при по-възрастните иглолистни.От естетични съображения всяко подрязан о клонче се заостря допълнително с ножиците, за да придобие форма, близка до естествената.
Когато един смърч достигне желаната форма и големина, трябва да се подрязва редовно, за да не ги изгуби, като продължава да расте. За целта новопокаралите връхчета се премахват изцяло, като се хващат с ръка за най-издутата част. Връхчето се завърта и се откъсва с едната ръка, докато другата държи клончето. През май младото връхче може и да не се премахва изцяло, а да се подреже наполовина с ножици, но такова срязване оставя следи.
Боровете се подрязват с ножици, като младите връхчета се режат на 1/2 или на 2/3 от дължината им.
Не забравяйте да дезинфекцирате ножиците със спирт преди всяко рязане.


Подрязване на широколистните видове.

Започнете подрязванията още през април и продължавайте през целия вегетационен период, за да не допуснете неконтролирано удължаване на клоните.
При кленовете и конския кестен младите връхчета растат много бързо. Подрязвайте над първите два листа на всяко клонче. Можете да режете и над първото, второто или третото листо според желаната дължина на клона.